Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Kids Polo

Size (Years)
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
ความสูง (ซม.)
110
120
130 140 150 160
ความกว้างไหล่ (นิ้ว)
11.9"
12.7"
13.7"
14.4"
15.2" 16.0"
ความยาวรอบอก (นิ้ว)
27.4"
29.0" 31.4" 33.4" 35.4" 37.4"

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE  @gqapparel

×