นโยบายการเปลี่ยนแปลง และคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/ คืนสินค้าภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน โดยลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ line @gqapparel 

เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น. – 18.00น.