นโยบายการเปลี่ยนแปลง และคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

• หากสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากเว็บไซต์ไปแล้วมีขนาดไม่พอดี คุณลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนขนาดของสินค้า ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราทาง LINE @gqapparel ภายใน 365 วัน นับจากวันที่สินค้าไปถึงที่อยู่จัดส่ง จนถึงวันที่ลูกค้าได้ส่งมอบสินค้าคืนให้บริษัทขนส่ง โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ผ่านการซัก

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 กรณีที่คุณลูกค้าซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ และไม่พอใจสินค้าโดยต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราทาง LINE @gqapparel ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สินค้าไปถึงที่อยู่จัดส่ง จนถึงวันที่ลูกค้าได้ส่งมอบสินค้าคืนให้บริษัทขนส่ง โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ผ่านการซัก

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

• สินค้าในกลุ่มชุดลำลอง (Loungewear), ชุดชั้นใน (Innerwear) เช่น บ๊อกเซอร์, เสื้อกล้าม, เสื้อยืดชั้นใน
• สินค้าประเภทหน้ากากผ้าและกางเกงในทุกแบบ
• สินค้ากลุ่ม GQ Essential (เสื้อสูทและกางเกง)
• สินค้าที่ถูกแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
• สินค้าที่ผ่านการซัก และ/หรือรีดแล้ว
• สินค้าที่ขาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ป้ายราคา และบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
• สินค้าที่ซื้อเกินกว่า 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้า
• กรณีที่ไม่มีใบเสร็จ ใบสั่งซื้อสินค้า หลักฐานการชำระเงิน
• สินค้าที่มีรอยข่วน ขาด เสียหาย หรือสินค้าที่สกปรก มีคราบเปรอะจากการกระทำของลูกค้า
 

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

• สินค้าในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
• ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน


วิธีการคืนสินค้า

• คุณลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราทาง LINE @gqapparel 
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

×