ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่ GQsize.com (“ไซต์”) เราให้ข้อมูลแก่คุณใน GQsize.com ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราให้ข้อมูลแก่คุณใน GQsize.com โปรดอ่านอย่างละเอียด GQ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของตนและสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดของข้อตกลงนี้โพสต์ในหน้านี้ในเวลาที่คุณใช้หรือซื้อ Thai Learn to pronounce หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือแก้ไขอย่าใช้เว็บไซต์นี้
ข้อตกลงนี้อยู่นอกเหนือจากข้อผูกพันและสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ข้อตกลงนี้จะควบคุม หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

2. การเข้าถึงใบอนุญาตและเว็บไซต์

นี่คือประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม GQ ให้สิทธิ์ใช้งานแบบ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัวและไม่ดาวน์โหลดหรือแก้ไขหรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GQ ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์หรือเนื้อหา; การรวบรวมและการใช้รายชื่อผลิตภัณฑ์คำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ของ GQsize.com หรือเนื้อหาใด ๆ หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ไม่สามารถทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกจำหน่ายขายต่อเยี่ยมชมหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GQ คุณไม่สามารถกำหนดกรอบหรือใช้เทคนิคการกำหนดกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) ของ GQ และ บริษัท ในเครือ (รวมถึง บริษัท แม่ “บริษัท ในเครือ”) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จาก GQ การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ จะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก GQ

3. เครื่องหมายการค้าและการบริการ

ชื่อกราฟิกการออกแบบโลโก้ส่วนหัวของหน้าไอคอนปุ่มสคริปต์เครื่องหมายทางการค้าชุดการค้าและชื่อบริการที่รวมอยู่ในไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ GQ หรือผู้อนุญาตผู้สนับสนุนหรือซัพพลายเออร์และได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมาย เครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือในลักษณะที่ทำให้เสียชื่อเสียงหรือทำให้เสียชื่อเสียง

4. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ (รวมถึงวัสดุใด ๆ และหลักประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น) ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ GQ และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ / หรือสิทธิบัตรการออกแบบ คุณตกลงที่จะไม่ใช้แสดงทำซ้ำส่งต่อดัดแปลงแจกจ่ายเผยแพร่ขายสร้างงานลอกเลียนแบบของการออกอากาศแพร่กระจายแสดงหรือในทางใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะโดย e -mail หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GQ

5. สินค้า

GQ พยายามให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม GQ ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์และราคาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด

6. การสื่อสารและเนื้อหาอื่น ๆ

ผู้เข้าชมสามารถส่งคำแนะนำความคิดเห็นความคิดเห็นคำถามหรือข้อมูลอื่น ๆ ถึงเราตราบใดที่เนื้อหานั้นไม่ผิดกฎหมายลามกอนาจารข่มขู่หมิ่นประมาทล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือไม่เหมาะสม และไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์การรณรงค์ทางการเมืองการชักชวนทางการค้าจดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมากหรือ “สแปม” ในรูปแบบใด ๆ คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเท็จปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหาใด ๆ

หากคุณส่งเนื้อหาคุณจะให้สิทธิ์ GQ และ บริษัท ในเครือโดยอัตโนมัติไม่มีสิทธิ์ยกเว้นค่าลิขสิทธิ์ถาวรไม่สามารถเพิกถอนได้และให้สิทธิ์ช่วงสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะใช้ทำซ้ำดัดแปลงดัดแปลงเผยแพร่แปลสร้างงานดัดแปลงจากแจกจ่ายและแสดงผล เนื้อหาดังกล่าวในสื่อใด ๆ ทั่วโลก คุณให้สิทธิ์ GQ และ บริษัท ในเครือและใบอนุญาตช่วงให้ใช้ชื่อที่คุณส่งในการเชื่อมต่อกับเนื้อหาดังกล่าวหากพวกเขาเลือก คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณส่ง เนื้อหามีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหานั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เนื้อหาที่คุณจัดหาให้และจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประชาสัมพันธ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเนื้อหานั้นเป็นและจะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเป็นการหมิ่นประมาท และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้ GQ หรือ บริษัท ในเครือสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณให้ไว้ GQ มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไขหรือลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ GQ จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามแบ่งปันผ่านเว็บไซต์

7. การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นั้นได้รับการจัดหาให้โดย GQ บนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” GQ ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดำเนินการและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับขอบเขตสูงสุดทั้งหมดตามกฎหมายที่บังคับใช้ GQ ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดแสดงหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ GQ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์หรือ E-mail ที่ส่งจาก GQ นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบหรือข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ GQ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายโดยตรงความเสียหายโดยบังเอิญและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ กฎหมายของรัฐบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด ของความเสียหายของบางอย่าง หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด อาจไม่มีผลกับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย GQ และ บริษัท ในเครือเพื่อชดเชยความเสียหายหนี้สินค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่ง GQ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการเรียกร้องใด ๆ ส่งมาจากคุณหรือการกระทำของคุณ Thai Learn to pronounce เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการเรียกร้องความเหมาะสมหรือการดำเนินการดังกล่าว

9. ความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา

10. ความปลอดภัย

กรุณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาลพิเศษ

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีผลต่อความขัดแย้งของกฎหมายและกฎหมายไทยที่บังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ในที่นี้คุณและ GQ ขอความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิเศษของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย คู่สัญญาปฏิเสธการใช้งานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศโดยชัดแจ้ง

12.เหตุสุดวิสัย

GQ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนต่อลูกค้าใด ๆ ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ GQ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการกระทำของพระเจ้าสงครามหรือก่อการร้ายภัยธรรมชาติค่าธรรมเนียมในหรือปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและการขาดแคลนเสบียงและบริการ GQ อาจขยายการส่งคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีความรับผิดต่อลูกค้ายกเว้นการส่งคืนการชำระเงินใด ๆ ที่ลูกค้าทำกับ GQ เกี่ยวกับส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบของคำสั่งซื้อถูกยกเลิกดังนั้น

13. ทั่วไป

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และผูกพันกับพวกเขา These Terms of Use shall not be altered or modified in any way without the prior written consent of GQ. ความล้มเหลวของ GQ ที่จะดำเนินการด้วยความเคารพต่อการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่นไม่ได้สละสิทธิ์ของ GQ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายกัน หากคุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้าง (รวมถึงในนามของนายจ้างของคุณ) คุณและเงินต้นร่วมกันและอย่างรุนแรงจะถือว่าภาระผูกพันทั้งหมดของคุณที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกพบโดยศาลใด ๆ ว่าไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนนั้นจะถูกลดราคาและส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

×