การขอใบกำกับภาษี

1. ออเดอร์ต้องมีสถานะเป็น "สำเร็จ" หรือ "Completed" เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องทักแชทร้านค้าเพื่อแจ้งขอใบกำกับภาษีผ่านแอดมินทาง Official Line Store @gqapparel 
3. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเอกสารใบกำกับภาษีที่ทางแอดมินส่งให้ภายใน 5 วัน เท่านั้น
4. ลูกค้าจะได้รับเอกสารภายใน 10-20 วันทำการ หลังจากกรอกข้อมูลถูกต้อง
*ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบหรือผิด ระยะเวลาที่จะได้รับใบกำกับภาษีอาจเพิ่มขึ้น

×