Care instruction - Loungewear

- ซักด้วยเครื่องซักผ้าน้ำอุ่น
- แยกสีผ้าก่อนซัก
- ใช้โหมดถนอมผ้า
- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ห้ามอบผ้าในเครื่องอบ
- แขวนตาก
- รีดด้วยอุณหภูมิต่ำ
- ห้ามซักแห้ง
- ซักก่อนใช้
×