The Good Day Lab™ Kids Shirt Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Kids Shirt

Size (Years)
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
ความสูง (ซม.)
110
120
130 140 150 160
ความกว้างไหล่ (นิ้ว)
12.8"
14.4"
15.6"
16.7"
17.3" 17.7"
ความกว้างคอ (นิ้ว) 14.3" 15.2"
15.9" 16.9" 17.8" 18.1"
ความยาวรอบอก (นิ้ว)
29.2"
33.2" 35.8" 39.0" 43.0" 44.8"
ความยาวแขน (นิ้ว) 15.3" 17.7" 19.7" 21.6" 23.6" 24.8"

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE  @gqapparel

×