Care Instructions

- ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40°
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- ห้ามซักแห้ง
- หลีกเลี่ยงตากในแสงแดดจัด
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- รีดด้วยไฟปานกลาง

×