สะอาดในเช็ดเดียว

ไม่ทิ้งรอยมัน เหมาะกับพื้นผิวเรียบและพื้นผิวกระจก

ยับยั้งแบคทีเรีย

เนื้อผ้าผสมเส้นใย Silver Fiber ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ 99%


เช็ดได้ทุกพื้นผิว

สะอาดในเช็ดเดียว ไม่ทิ้งรอยมัน เหมาะกับพื้นผิวเรียบและพื้นผิวกระจก

เลือกสั่งสินค้าและออกแบบตามใจคุณ

×