{$id} {$name}

Size Chart

ตารางไซซ์ GQ PerfectPants™

GQ PerfectPants
29 30 31 32 33 34
เอว (ซม.)
73.6 76.6 79.6 82.6 85.4 88.4
สะโพก (ซม.)  89.8 92.8 95.6 98.6 101.6 104.6
เป้าหน้า (ซม.) 24 24.5 25 25.5 26 25.7
เป้าหลัง (ซม.)
42.5 43 43.5 44 44.5 44.2
ความยาวขาใน (ซม.) 77+7 77+7 77+7 77+7 77+7 77+7

GQ PerfectPants
35 36 37 38 39-40 41-42
เอว (ซม.)
91.4 94.4 97.4 100.4 103.4 109.4
สะโพก (ซม.)  107.4 110.4 113.4 116.4 119.4 125.2
เป้าหน้า (ซม.) 26.2 26.2 26.8 26.8 27.4 28
เป้าหลัง (ซม.)
44.7 44.7 45.5 45.5 46 46.8
ความยาวขาใน (ซม.) 77+7 77+7 77+7 77+7 77+7 77+7


ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง  LINE @gqapparel ×