Size Chart

ตารางไซซ์ Perfect Chino™ Pants

Perfect Chino™ Pants
29/30 31/32 33/34 35/36
37/38
39/40 41/42
ไซซ์ทั่วไป XS S M L XL XXL XXL
รอบเอว (นิ้ว)
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
40
42
สะโพก (นิ้ว)
37
39 41 44 46 47 50
ความยาวด้านนอก (นิ้ว)
42
43
43
43
44
44
44

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง
LINE @gqapparel 


×