Care Instructions

- กลับด้านในเสื้อก่อนซัก
- ซักด้วยเครื่องโดยแยกผ้าสีเหมือนกัน
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- แขวนเสื้อให้แห้งหลังซักเสร็จ
- ตากในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ห้ามใช้เครื่องอบผ้า
- รีดด้วยอุณหภูมิต่ำ
- ห้ามซักแห้ง
×