Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Kids Shirt

Size (อายุ)
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
ความสูง (ซม.)
110
120
130 140 150 160
ความกว้างไหล่ (ซม.)
32.5
36.5
39.6
42.4
43.9 45
ความกว้างรอบคอ (ซม.)
36.3
38.6 40.3 42.9 45.2 56.9
ความกว้างอก (ซม.) 37.1 42.2 45.5 49.5 54.6 56.9
ความยาวแขน (ซม.) 38.8 45 50 54.9 59.9 63

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE  @gqapparel

×