GDL Tee and Polo of Care Instructions

- ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 °
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- ห้ามซักแห้ง
- หลีกเลี่ยงตากในแสงแดดจัด
- ปั่นแห้งด้วยความร้อนต่ำ
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- รีดด้วยไฟต่ำ
×