Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Adult T-Shirt

Size 
S M L XL
XXL
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว)
16.1
16.9
17.7
18.5
19.3
ความกว้างรอบคอ (นิ้ว)
7
7.3
7.5
7.8
8.1
ความกว้างรอบอก (นิ้ว)
37.6
40.6
43.2
46
48.8
ความยาวแขนเสื้อ (นิ้ว)
8.6
8.6
9
9.3
9.4
ความยาวรอบเอว (นิ้ว) 38 40.5 43.3 46.1 48.8

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง  LINE @gqapparel 
×