Size Chart

ตารางไซซ์ Essential Suit Slim Fit

Size
S
M
L
XL
XXL
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว)
16
17
18
18
18
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) 
37
38
40
42
43
ความยาวด้านหลัง (นิ้ว)
26
27
28
28
29
ความยาวเเขน (นิ้ว)
23
24
25
25
26

ตารางไซซ์ Essential Suit Tailored

Size
M
L
XL
XXL
ความกว้างของไหล่ (นิ้ว)
17
18
18
19
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) 
40
42
43
44
ความยาวด้านหลัง (นิ้ว)
27
28
29
29
ความยาวเเขน (นิ้ว)
24
25
26
26

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE @gqapparel 

×