Size Chart

ตารางไซซ์ Essential Shirt

GQ Size™
39 40 41 42 43 44
ไซซ์ทั่วไป XS
XS
S
S
M M
ความกว้างของไหล่ (ซม.)
39 40 41 42 43 44
ความกว้างรอบคอ (นิ้ว)  15 15 16 16 17 17
ความกว้างรอบอก (นิ้ว) 36 37 39 41 42 43
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว)
33 34 36 37 39 41

GQ Size™
45 46 47 48 49 50
ไซซ์ทั่วไป L L XL XL XXL XXL
ความกว้างของไหล่ (ซม.)
45 46 47 48 49 50
ความกว้างของรอบคอ (นิ้ว)  17 18 18 19 19 19
ความกว้างของรอบอก (นิ้ว) 45 47 48 49 51 52
ความกว้างรอบเอว (นิ้ว)
42 44 45 47 48 50

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE @gqapparel 

×