Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Kids T-Shirt

Size (Years)
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
ความสูง (ซม.)
110
120
130 140 150 160
ความกว้างไหล่ (นิ้ว)
12.2"
13.0"
14.0"
14.8"
15.6" 16.3"
ความยาวรอบอก (นิ้ว)
27.6"
29.2" 31.4" 33.4" 35.4" 37.4"

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE  @gqapparel

×