Size Chart

ตารางไซซ์ The Good Day Lab™ Kids T-Shirt

Size (อายุ)
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
ความสูง (ซม.)
110
120
130 140 150 160
ความกว้างไหล่ (ซม.)
31
33
35.5
37.5
39.5 41.5
ความกว้างรอบคอ (ซม.)
17.6
18.1 18.6 19.1 19.6 20.1
ความกว้างอก (ซม.) 35 37 40 42.5 45 47.5
ความยาวแขน (ซม.) 13.5 14.5 15.5 17 18 19
ความยาวช่วงตัว (ซม.) 49 52 56 60 64 68

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทางทาง LINE  @gqapparel

×