Care Instructions

- ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 °
แยกซักมือกับผ้าสีเหมือนกัน
ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
ห้ามซักแห้ง
หลีกเลี่ยงตากในแสงแดดจัด
ปั่นแห้งด้วยความร้อนต่ำ
ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
รีดด้วยไฟปานกลาง
×