รับ Cool Tech™ ฟรี ใน 3 ขั้นตอน*

รับ Cool Tech™ ฟรี ใน 3 ขั้นตอน*

(1) ทักไลน์ @GQapparel

(2) แจ้งทีมงาน
“รับ Cool Tech™ ฟรี สำหรับลูกค้า VIP”
พร้อมเลือก รุ่น สี ไซซ์ ที่ต้องการ

(3) รอรับกางเกงในไข่เย็นที่บ้าน

(1) ทักไลน์ @GQapparel

(2) แจ้งทีมงาน
“รับ Cool Tech™ ฟรี สำหรับลูกค้า VIP”
พร้อมเลือก รุ่น สี ไซซ์ ที่ต้องการ

(3) รอรับกางเกงในไข่เย็นที่บ้าน

Black

Cool Tech™ All-Day Secure กระชับรับทุกทรงไข่

★★★★★  4.9

ฟรี  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

ฟรี!   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

Cool Tech™ New Normal สบายกับทรงที่คุ้นเคย

★★★★★  4.7

ฟรี!   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

ฟรี  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

Cool Tech™ Sports แห้งไว ไข่ไม่อับ

★★★★★  4.9

ฟรี  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

ฟรี!   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

....สินค้าใหม่....

Cool Tech™ All-Day Secure รุ่น Print Edition

★★★★★  4.8

ฟรี!   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

ฟรี  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

....สินค้าใหม่....

Cool Tech™ Sports รุ่น Print Edition

★★★★★  4.9

ฟรี!   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

ฟรี  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 499.- & ส่งฟรี.

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เลือกตามรุ่นสินค้า

เลือกตามรุ่นสินค้า

All-Day Secure ไข่เย็น มั่นใจตลอดวัน

Classic Edition

Cool Tech™ All-Day Secure - ดำ

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - กรมท่า

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - ขาว

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - เทาเข้ม

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - แดง

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - เขียวเข้ม

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Print Edition

Cool Tech™ All-Day Secure - สก๊อต

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - สปลินเตอร์

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - เวสเซล

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Colorful Edition

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ All-Day Secure - น้ำเงินโคบอลท์

★★★★★  4.9

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - เบส

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - ไบร์ทเรด

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ All-Day Secure - น้ำตาล

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Sports ไข่เย็น แห้งไว

Classic Edition

Cool Tech™ Sports - แดง

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - กรมท่า

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - ดำ

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - เทาเข้ม

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - ขาว

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Print Edition

Cool Tech™ Sports - ซิตี้คาโม

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - จีโอเมตริก

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - สไตรป์

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Colorful Edition

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ Sports - ชมพูนีออน

★★★★★  4.9

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ Sports - ม่วงเข้ม

★★★★★  4.8

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

Cool Tech™ Sports - เขียวนีออน

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - ไบร์ทบลู

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ Sports - โอเชียนกรีน

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

New Normal ไข่เย็นกับทรงที่คุ้นเคย

Classic Edition

Cool Tech™ New Normal - ดำ

★★★★★  4.9

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ New Normal - เทาเข้ม

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ New Normal - ขาว

★★★★★  4.7

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ New Normal - กรมท่า

★★★★★  4.8

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ New Normal - แดง

★★★★★  4.9

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Colorful Edition

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ New Normal - เขียวเข้ม

★★★★★  4.8

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ New Normal - น้ำเงินโคบอลท์

★★★★★  4.9

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

....ราคาพิเศษ....

Cool Tech™ New Normal - ม่วงเข้ม

★★★★★  4.7

199.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

199.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 300.-.

Cool Tech™ New Normal - ไบร์ทเรด

★★★★★  4.8

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

Cool Tech™ New Normal - ไลท์เพอเพิล

★★★★★  4.6

299.-   ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

299.-  ราคาเต็ม 499.-
.ประหยัด 200.-.

เลือกรุ่นที่ใช่สำหรับคุณ

เลือกรุ่นที่ใช่สำหรับคุณ

All-Day Secure

กระชับรับทุกทรงไข่


GQ COOL TECH
เย็นลงสูงสุดถึง 2 องศา

GQ EASY ACCESS
ควักง่ายในมือเดียว

GQ PROTECT
ไม่อับชื้น

GQ SMOOTH
นุ่มสบายขั้นสุด

GQ POUCH
อยู่ทรง ไม่เสียดสีทั้งวัน

Sports

แห้งไว ไข่ไม่อับ


GQ COOL TECH
เย็นลงสูงสุดถึง 2 องศา

GQ EASY ACCESS
ควักง่ายในมือเดียว

GQ PROTECT
ไม่อับชื้น

GQ SMOOTH
นุ่มสบายขั้นสุด

GQ QUICK DRY
แห้งเร็ว สบายตัวตลอดวัน

New Normal

สบายกับทรงที่คุ้นเคย


GQ COOL TECH
เย็นลงสูงสุดถึง 2 องศา

GQ EASY ACCESS
ควักง่ายในมือเดียว

GQ PROTECT
ไม่อับชื้น

GQ SMOOTH
นุ่มสบายขั้นสุด

เย็นสบาย


ระบายอากาศดี ด้วยผ้าตาข่ายพิเศษ 5 ชิ้น ในจุดสะสมความร้อน ทำให้เกิดอากาศถ่ายเท

อยู่ทรง ไม่เสียดสี


มี GQ Pouch เปลอุ้มไข่ จัดระเบียบให้อยู่เป็นที่ ไม่เสียดสีง่ามขา ใส่สบายตลอดทั้งวัน

คำถามที่พบบ่อย

เทคโนโลยี GQ Cool Tech™ คืออะไร? ทำมาจากอะไร?

เราใช้หมึกเจลเย็นพิมพ์ลงบนเนื้อผ้า ซึ่งเหงื่อหรือความชื้นจะนำพาความเย็นจากหมึกเจลเย็นดังกล่าวไปสู่ร่างกายของผู้สวมใส่ กลไกการออกฤทธิ์ความเย็นจึงทำงานได้ดีเมื่อผู้สวมใส่มีเหงื่อหรือความชื้น

กางเกงใน GQ Cool Tech™ ใส่แล้วเย็นแค่ไหน?

เย็นลงสูงสุด 2 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของร่างกายและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเหงื่อและความชื้นในบริเวณที่สวมใส่ โดยยิ่งเหงื่อหรือความชื้นมาก อุณหภูมิก็จะลดลงได้มาก

กางเกงใน GQ Cool Tech™ ทั้ง 3 รุ่นใส่แล้วเย็นเหมือนกันหรือไม่

ทั้ง 3 รุ่น ใส่แล้วเย็นในลักษณะเดียวกัน

กางเกงใน GQ Cool Tech™ ทั้ง 3 รุ่น ต่างกันอย่างไร

 • รุ่น All–Day Secure เป็นกางเกงในทรง Trunks (มีขา) มี GQ Pouch ช่วยโอบอุ้มอวัยวะของท่านให้ไม่ปลิ้น ไม่แลบ สบายตลอดวัน เหมาะกับผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไป
 • รุ่น Sports เป็นกางเกงในทรง Trunks (มีขา) มีเทคโนโลยี Quick Dry ที่ทำให้ความชื้นกระจายตัวได้ดีขึ้น โดยเมื่อพื้นที่ผิวสัมผัสมาก ก็จะทำให้แห้งไวกว่าผ้าทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่เหงื่อออกมากหรือสำหรับใส่เล่นกีฬา
 • รุ่น New Normal เป็นกางเกงในทรงคุ้นเคย (Bikini - ไม่มีขา) เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นชินกับกางเกงในทรงไม่มีขา ซึ่งมีเทคโนโลยีไข่เย็นเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆ

ซักยังไง? เข้าเครื่องอบได้มั้ย?

 • วิธีดูแลรักษา GQ Cool Tech™
 • ซักเครื่อง อุณหภูมิไม่เกิน 40°C โหมดทะนุถนอม
 • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
 • ห้ามปั่นแห้ง
 • ตากในที่ร่ม
 • ห้ามรีด
 • ห้ามซักแห้ง
 • ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องอบผ้า

ขายดีอันดับ 1
ยอดขายกว่า 500,000 ชิ้น!

#GQCoolTech

ผมใส่กางเกงในไข่เย็นรุ่น Sports ตัวใหม่ของ GQ แล้วมันยังรู้สึกสบาย เย็นด้วย เย็นจริง แม้เหงื่อออกท่วมตัว

@taunxx

ลองใส่แล้ว ใส่สบายจริง ไม่อับและไม่อึดอัด

@beerkuya_official

คอนเฟิร์มเลยว่าเย็นขึ้นจริงๆ ตอนแรกก็เอ๊ะใจว่ามันจะเย็นจริงมั้ยนะ 🥚❄️ ตอนนี้พึ่งเล่นยิมเสร็จเหงือท่วมเลยแต่ไม่รู้สึกอับหรือร้อนเลย 🥚❄️

@nattha_rious

ใครไม่รู้จะซื้ออะไรฝากน้อง GQ Cool Tech เก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน

@pumpuii.ly

ผมใส่กางเกงในไข่เย็นรุ่น Sports ตัวใหม่ของ GQ แล้วมันยังรู้สึกสบาย เย็นด้วย เย็นจริง แม้เหงื่อออกท่วมตัว

@taunxx

ลองใส่แล้ว ใส่สบายจริง ไม่อับและไม่อึดอัด

@beerkuya_official

คอนเฟิร์มเลยว่าเย็นขึ้นจริงๆ ตอนแรกก็เอ๊ะใจว่ามันจะเย็นจริงมั้ยนะ 🥚❄️ ตอนนี้พึ่งเล่นยิมเสร็จเหงือท่วมเลยแต่ไม่รู้สึกอับหรือร้อนเลย 🥚❄️

@nattha_rious

ใครไม่รู้จะซื้ออะไรฝากน้อง GQ Cool Tech เก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน

@pumpuii.ly

สัมผัสความเย็นถึงไข่เลยวันนี้


×