Care Instructions Xtreme

- แนะนำให้ซักมือเนื่องจากเนื้อผ้ามีความนุ่ม การซักเครื่องอาจส่งผลต่อเนื้อผ้า ถ้าหากต้องการซักเครื่อง แนะนำให้ใช้ถุงถนอมผ้า และซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 ° ในระดับทะนุถนอม
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- ห้ามปั่นแห้ง
- แขวนให้แห้งในที่ร่ม
- ห้ามรีด
- ห้ามซักแห้ง
×