Care Instructions Socks

- แนะนำซักด้วยเครื่องซักผ้า ด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C
- แนะนำให้ใส่ถุงถนอมผ้าในการซัก
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- ปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ
- ห้ามรีดและหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อน

×