Care Instructions (polo for new theme)

  • ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 °
  • แยกซักมือกับผ้าสีเหมือนกัน
  • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
  • ห้ามซักแห้ง
  • หลีกเลี่ยงตากในแสงแดดจัด
  • ปั่นแห้งด้วยความร้อนต่ำ
  • ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
  • รีดด้วยไปปานกลาง