Care Instructions (cool tech for new theme)

  • ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 ° ในระดับทะนุถนอม
  • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
  • ห้ามปั่นแห้ง
  • แขวนให้แห้งในที่ร่ม
  • ห้ามรีด
  • ห้ามซักแห้ง