Care Instructions

- ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40 ° ในระดับทะนุถนอม
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
- ห้ามปั่นแห้ง
แขวนให้แห้งในที่ร่ม
ห้ามรีด
ห้ามซักแห้ง

×