Care instruction - Jeans

- กลับผ้าก่อนซัก
- ซักเครื่องด้วยน้ำเย็น
- ใช้โหมดถนอมผ้า
- อบแห้งด้วยอุณภูมิต่ำ
- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ห้ามซักแห้ง

×