Care instruction - Cool Tech (Regular - Oversized)

- ซักเครื่องด้วยน้ำเย็น
- ใช้โหมดถนอมผ้า
- ปั่นแห้งได้
- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ห้ามซักแห้ง
- รีดด้วยอุณหภูมิต่ำ

×