Size Chart

ตารางไซซ์ Perfect Ankle Pants

Perfect Ankle Pants
29 30 31 32 33 34
ไซซ์ทั่วไป XS XS S S M M
รอบเอว (นิ้ว)
29
30
31
32
33
34
สะโพก (นิ้ว)
35
36
37
38
40
41
ความยาววัดจากด้านนอก (นิ้ว) 
35
35
35
35
36
36
ความยาวจากเป้าด้านในถึงขากางเกง (นิ้ว)
27
27
27
27
27
28

Perfect Ankle Pants
35 36 37 38 39-40 41-42
ไซซ์ทั่วไป
L L XL XL XXL XXL
รอบเอว (นิ้ว)
35
36
37
38
39-40
41-42
สะโพก (นิ้ว)
42
43
45
46
47
49
ความยาววัดจากด้านนอก (นิ้ว)
36
36
36
36
36
36
ความยาวจากเป้าด้านในถึงขากางเกง (นิ้ว) 28 28 28 28 28 28

ไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สอบถามแอดมินทาง LINE @gqapparel ×