หั่นเกินครึ่ง ชนครึ่งเดือน!
โค้ดพิเศษ 14-16 พ.ค.นี้
"MIDMAY200" ลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท
"MIDMAY500" ลด 500 บาท เมื่อซื้อครบ 4,000 บาท