{$id} {$name}

Size Chart

ตารางไซซ์ GQ PerfectPolo™

GQSize
 
39/40 (XS) 41/42 (S) 43/44 (M)
ความกว้างของไหล่
(ซม.)
39 41 43
ความกว้างรอบคอ 
(นิ้ว)
15.8" 16.5" 17.3"
ความกว้างรอบอก
(นิ้ว)
 35.4" 38.2" 40.9"
ความยาวเสื้อ
(นิ้ว)
26.6" 27.2" 27.8"
ความยาวปลายแขน
(นิ้ว)
5.3" 5.7" 6.1"

GQSize
 
45/46 (L) 47/48 (XL) 49/50 (2XL)
ความกว้างของไหล่
(ซม.)
45 47 49
ความกว้างรอบคอ 
(นิ้ว)
18.1" 18.9" 19.7"
ความกว้างรอบอก
(นิ้ว)
43.7" 46.5" 49.2"
ความยาวเสื้อ
(นิ้ว)
28.4"
28.9"
28.9"
ความยาวปลายแขน
(นิ้ว)
6.5" 6.9" 7.3"

ถ้ายังไม่แน่ใจไซซ์ของคุณ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อรับคำแนะนำได้ทาง  LINE @gqapparel ×