{$id} {$name}

Care

วิธีดูแลรักษา

วิธีดูแลรักษา GQWhiteTM Mask เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด

 1. แยกซักมือด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ
 2. ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 3. ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและสารฟอกขาว
 4. แขวนให้แห้งหลังซักเสร็จ ห้ามใช้เครื่องอบแห้ง
 5. GQWhite™ Mask สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สามารถรีดได้โดยใช้ความร้อนต่ำ และระวังไม่รีดโดนบริเวณโลโก้เพราะจะทำให้ละลายได้
 6. ห้ามรีด GQWhite™ Limited Distance Edition Mask เด็ดขาด

Tips

 • แยกซักมือด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ

 • ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 • ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

 • ห้ามใช้สารฟอกขาว

 • ไม่ควรอบแห้ง

 • แขวนให้แห้งหลังซักเสร็จ

GQWhite™ วิธีดูแลรักษา

GQWhite™ กรุณาอ่านคำแนะนำในการดูแลเสื้อเชิ้ตให้ดูใหม่และเรียบราวกับวันแรกที่ได้ใส่

Tips

 • ซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่เกิน 40°

 • แยกซักมือกับผ้าสีเหมือนกัน

 • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

 • ห้ามซักแห้ง

 • หลีกเลี่ยงตากในแสงแดดจัด

 • ปั่นแห้งด้วยความร้อนต่ำ

 • ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

 • รีดด้วยไฟปานกลาง

GQColor™ วิธีดูแลรักษา

วิธีสวมใส่และเปลี่ยนสี GQColor™

เราอยากให้คุณสนุกให้สุดกับ GQColorTM เราจึงแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีการดูแลรักษาสินค้าเพื่อยืดอายุการปรากฏของลายพิมพ์ ถ้าไม่เจอแสงแดดและแสงยูวีอย่างต่อเนื่อง ลายพิมพ์จะปรากฏขึ้นได้ถึง 500 ครั้งเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิจากร้อนเป็นเย็น ลายพิมพ์จะจางลงจนหมดสภาพถ้าอยู่กลางแจ้งหรือโดนแสงยูวีเป็นเวลานาน

 1. เมื่ออากาศร้อนให้ใช้น้ำเย็นเพื่อเปลี่ยนสีเสื้อ เมื่ออากาศเย็นให้ใช้น้ำอุ่น
 2. การเปลี่ยนสีของเสื้อขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แม้ว่าจะเปียกหรือไม่ก็ตาม
 3. ควรเก็บรักษาไว้ในหีบห่อ หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์และแสงยูวีเพื่อยืดอายุการใช้งานของลายพิมพ์
 4. การเปลี่ยนสีจะลดลงและหมดสภาพไปตามการใช้งานและการเวลา รีบมาสนุกกันเถอะ!

Tips

 • ห้ามรีด

 • แขวนในที่ร่ม

 • ห้ามตากผ้าในแสงแดดและแสงยูวี

 • ห้ามปั่นแห้ง

 • ห้ามซักแห้ง

 • ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

 • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว

 • แยกซักมือกับผ้าสีเหมือนกัน