เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องขั้นสูงสุด

ปกป้อง 3 ชั้น

ผลิตด้วยผ้า 3 ชั้น ชั้นนอกใช้ผ้าฝ้ายทอเคลือบสารช่วยสะท้อนน้ำและลดการสะสมของเชื้อโรค ชั้นกลางใช้ผ้าไม่ทอเพื่อช่วยกรองฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็ก ชั้นในใช้ผ้าฝ้ายทอเพื่อผิวสัมผัสที่ใส่สบายตลอดวัน

Order Now

ลดการสะสมของเชื้อโรค 90%

เทคโนโลยีกรอง 3 ชั้น ทั้งสะท้อนน้ำ ลดการสะสมของเชื้อโรค 90% กรองอนุภาคขนาดเล็ก (BFE>80%) กันฝุ่น และยังซักได้มากถึง 30 ครั้ง

Order Now

เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากาก

สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากให้กรองสิ่งแปลกปลอมในอากาศและกรองฝุ่น PM2.5 ได้ดีขึ้นด้วยการปรับประจุบนหน้ากากให้เป็นประจุเดียวกันกับอนุภาคที่เข้ามาใกล้ ทำให้เกิดแรงผลักฝุ่นออกไปได้ตามธรรมชาติ

Order Now

เทคโนโลยี Shield+

พัฒนาจากพอลิเมอร์ที่มีความปลอดภัยต่อทางเดินหายใจ ช่วยถักทอเส้นใยให้เชื่อมต่อกันมากขึ้น ช่วยลดช่องเปิดของหน้ากากผ้า และยังสามารถหายใจเข้าออกได้

Order Now

เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องให้คุณและครอบครัว