{$id} {$name}

ฟ้าทะลายโจร กับสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจ' กินทำไม กินอย่างไร?

ฟ้าทะลายโจร และ สารแอนโดรกราโฟไลด์

ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านคู่คนไทยมายาวนาน เพราะฟ้าทะลายโจรมีสารที่ชื่อว่า "แอนโดรกราโฟไลด์"

ที่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้

แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัม ต่อวันมาจากไหน

จากการวิจัยและทดสอบของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

ได้ศึกษาวิจัย 9 โรงพยาบาล กับผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 304 คน ให้กินยาฟ้าทะลายโจรให้ได้ "สารแอนโดรกราโฟไลด์" ปริมาณ 180 มิลลิกรัม ต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน

ผลสรุปว่าทุกรายอาการดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง และกำลังดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง*1 อ้างอิงงานวิจัยตรงท้ายเอกสาร

ฟ้าทะลายโจร กับสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจ' กินทำไม กินอย่างไร?

ฟ้าทะลายโจร และ สารแอนโดรกราโฟไลด์

ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านคู่คนไทยมายาวนาน เพราะฟ้าทะลายโจรมีสารที่ชื่อว่า "แอนโดรกราโฟไลด์"

ที่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้

แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัม ต่อวันมาจากไหน

จากการวิจัยและทดสอบของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

ได้ศึกษาวิจัย 9 โรงพยาบาล กับผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 304 คน ให้กินยาฟ้าทะลายโจรให้ได้ "สารแอนโดรกราโฟไลด์" ปริมาณ 180 มิลลิกรัม ต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน

ผลสรุปว่าทุกรายอาการดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง และกำลังดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง*1 อ้างอิงงานวิจัยตรงท้ายเอกสาร

ฟ้าทะลายโจรผงบด VS ฟ้าทะลายโจรสกัด

ถึงรู้ปริมาณแล้ว ก็ต้องรู้ว่าวิธีกินแบบไหนถึงจะเหมาะสม ยาฟ้าทะลายโจรหลักๆ จะมีสองรูปแบบคือแบบ "ผงบด" และแบบ "สกัด"

แบบผงบดนั้นจะมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อแคปซูลที่ไม่แน่นอนและน้อยกว่าแบบสารสกัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องแล็บในขบวนการผลิต ทำให้จำเป็นต้องกินฟ้าทะลายโจรแบบผงบดเป็นปริมาณเยอะกว่าแบบสกัดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณที่เท่ากัน

ฟ้าทะลายโจรผงบด VS ฟ้าทะลายโจรสกัด

ถึงรู้ปริมาณแล้ว ก็ต้องรู้ว่าวิธีกินแบบไหนถึงจะเหมาะสม ยาฟ้าทะลายโจรหลักๆ จะมีสองรูปแบบคือแบบ "ผงบด" และแบบ "สกัด"

แบบผงบดนั้นจะมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อแคปซูลที่ไม่แน่นอนและน้อยกว่าแบบสารสกัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องแล็บในขบวนการผลิต ทำให้จำเป็นต้องกินฟ้าทะลายโจรแบบผงบดเป็นปริมาณเยอะกว่าแบบสกัดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณที่เท่ากัน

ฟ้าทะลายโจรแบบซองเดียวจบ ไม่ต้องซื้อเกินจำเป็น

ปัญหาสำคัญที่สุดอีกเรื่องของฟ้าทะลายโจรคือการโก่งราคา หาซื้อยาก และความสับสนในวิธี-ปริมาณการกิน ทำให้หลายคนต้องซื้อเกินความจำเป็น

GQ เห็นถึงปัญหาตรงนี้ จึงใช้ประสบการณ์มาช่วยคัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุด ให้คนไทยในวันที่เกิดวิกฤตขาดแคลน เราได้คัดสรรฟ้าทะลายโจรสกัดที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เข้มข้นที่สุดด้วยปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ในจำนวน 45 แคปซูลต่อแพ็คเท่ากับว่าคุณสามารถซื้อฟ้าทะลายโจรเพียงแพ็คเดียว ได้ปริมาณฟ้าทะลายโจร ครบ 180 มิลลิกรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน

ฟ้าทะลายโจรแบบซองเดียวจบ ไม่ต้องซื้อเกินจำเป็น

ปัญหาสำคัญที่สุดอีกเรื่องของฟ้าทะลายโจรคือการโก่งราคา หาซื้อยาก และความสับสนในวิธี-ปริมาณการกิน ทำให้หลายคนต้องซื้อเกินความจำเป็น

GQ เห็นถึงปัญหาตรงนี้ จึงใช้ประสบการณ์มาช่วยคัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุด ให้คนไทยในวันที่เกิดวิกฤตขาดแคลน เราได้คัดสรรฟ้าทะลายโจรสกัดที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เข้มข้นที่สุดด้วยปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ในจำนวน 45 แคปซูลต่อแพ็คเท่ากับว่าคุณสามารถซื้อฟ้าทะลายโจรเพียงแพ็คเดียว ได้ปริมาณฟ้าทะลายโจร ครบ 180 มิลลิกรัม ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน

ที่สำคัญยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เราเลือกมายังถูกผลิตจากบริษัทที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก อย. อีกด้วย

ที่สำคัญยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เราเลือกมายังถูกผลิตจากบริษัทที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก อย. อีกด้วย

สินค้าขายดี

สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
สินค้าหมด
×