GQColor™ - Shirt - Mountain

Sold out

GQColor™ - Shirt - Flower

Sold out

GQColor™ - Pants

Sold out

GQColor™ - Shirt Collection

Sold out

GQColor™ - Shirt
Mountain

Sold out

GQColor™ - Shirt
Flower
 

Sold out

GQColor™ - Pants
Collection

Sold out

GQColor™ - T-Shirt
Collection

Sold out

อุณหภูมิเปลี่ยน ... เสื้อก็เปลี่ยนสี

อุณหภูมิเปลี่ยน ... เสื้อก็เปลี่ยนสี

เสื้อเชิ้ต

เสื้ออัจฉริยะ เนื้อผ้าเปลี่ยนสีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

แม้ไม่เปียกน้ำ

 

 

 

เสื้อเชิ้ต

เสื้ออัจฉริยะ เนื้อผ้าเปลี่ยนสีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแม้ไม่เปียกน้ำ

 

 

 

กางเกง

สวมใส่ความว้าวกับกางเกงเปลี่ยนสีได้ทันใจ ใครเห็นก็ต้องทึ่ง

กางเกง

สวมใส่ความว้าวกับกางเกงเปลี่ยนสีได้ทันใจ ใครเห็นก็ต้องทึ่ง

เสื้อยืด

ลายเสื้อยืดเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเดินกลับเข้าบ้านจากแดดร้อน หรือโดนแอร์ใส่ คุณก็จะได้เห็นลายใหม่ในทันที

 

 

 

เสื้อยืด

ลายเสื้อยืดเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเดินกลับเข้าบ้านจากแดดร้อน หรือโดนแอร์ใส่ คุณก็จะได้เห็นลายใหม่ในทันที

วิธีการใช้และการดูแลรักษา (คลิก)

 

1. การเปลี่ยนสีของเสื้อขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แม้ว่าจะเปียกหรือไม่ก็ตาม

2. ควรเก็บรักษาไว้ในหีบห่อ หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์และแสงยูวีเพื่อยืดอายุการใช้งานของลายพิมพ์

3. การเปลี่ยนสีจะลดลงและหมดสภาพไปตามการใช้งานและการเวลา รีบมาสนุกกันเถอะ!

วิธีการใช้และการดูแลรักษา (คลิก)

1. การเปลี่ยนสีของเสื้อขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แม้ว่าจะเปียกหรือไม่ก็ตาม

2. ควรเก็บรักษาไว้ในหีบห่อ หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์และแสงยูวีเพื่อยืดอายุการใช้งานของลายพิมพ์

3. การเปลี่ยนสีจะลดลงและหมดสภาพไปตามการใช้งานและการเวลา รีบมาสนุกกันเถอะ!

GQColor™ - Shirt - Mountain

Sold out

GQColor™ - Shirt - Flower

Sold out

GQColor™ - Pants

Sold out

GQColor™ - Shirt Collection

Sold out

GQColor™ - Shirt
Mountain

Sold out

GQColor™ - Shirt
Flower
 

Sold out

GQColor™ - Pants
Collection

Sold out

GQColor™ - T-Shirt
Collection

Sold out