เสื้อเชิ้ตและโปโลปักลายสีรุ้งสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายทางเพศ มีให้เลือก 3 ลาย รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation)

สินค้า Pre-order เริ่มจัดส่ง 14 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ